Rzetelność, profesjonalizm i specjalistyczna obsługa prawna:

+48 605-085-913

Jakie znaczenie ma wina przy rozkładzie pożycia małżeńskiego ?

Adwokat rozwód Szczecin, Kancelaria Adwokacka rozwód Szczecin, Rozwody Szczecin, Rozwód Szczecin

Sąd orzeka o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód jedynie w razie ustalenia, że doszło między małżonkami do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia. Przy czym stosownie do żądania małżonków, sąd rozstrzyga po czyjej stronie leży wina za rozkład pożycia małżeńskiego. Czym właściwie jest owa wina?

Zgodnie z art. 57 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego orzekając rozwód sąd orzeka, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Podstawą przyjęcia winy małżonka jest ustalenie, że jego zachowanie przyczyniło się do powstania lub pogłębienia rozkładu. Za postępowanie zawinione uznane być mogą także te zachowania jednego z małżonków, które co prawda stanowią reakcję na niezgodne z obowiązkami małżeńskimi postępowanie drugiego małżonka, jednak przekraczają pewne dopuszczalne granice przyzwoitości :

– Alkoholizm
– Odmowa współżycia fizycznego
– Agresja
– Niewierność
– …
– Opuszczenie współmałżonka

Pojęcie winy tj. Różnica charakterów małżonków a wina w rozkładzie pożycia małżeńskiego zobrazował Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 21 maja 1999 r. III CKN 512/98

Sama różnica charakterów stron nie może stanowić o winie w rozkładzie pożycia małżeńskiego, jeżeli nie objawia się w agresywnym, lekceważącym czy poniżającym drugiego małżonka zachowaniu.

Również Pojęcie winy tj.Uzależnienie alkoholowe jako przesłanka rozwodu zobrazował Sąd Najwyższy z dnia 9 listopada 2001 r. I CKN 438/00

Przy uzależnieniu od alkoholu ważną rolę w dochodzeniu do trzeźwego życia odgrywa pomoc osób najbliższych dla alkoholika, a wśród nich szczególnie drugiego małżonka (art. 23 KRO). Ze względu na drastyczność zachowywania się małżonka uzależnionego od alkoholu, nie można – na płaszczyźnie prawa i konkretnych okoliczności sprawy – wymagać od drugiego małżonka dalszego pożycia z nim, jeżeli sprzeciwia się temu dobro rodziny, a w szczególności dobro małoletnich dzieci stron.

Powyższy katalog nie ma oczywiście charakteru zamkniętego. Wskazane w nim zostały te sytuacje, które na przestrzeni kilkudziesięciu lat praktyka sądowa uznała za zawinione czyny mogące prowadzić do rozkładu pożycia małżeńskiego. Nie można jednak zapominać, iż przypisanie winy w rozkładzie pożycia nastąpić może w szeregu innych przypadków, gdy stwierdzone zostanie, że określone zachowania jednego z małżonków bądź obojga są sprzeczne z określającymi obowiązki małżonków przepisami prawa bądź regułami moralnymi, zachowania te są przez nich zawinione, a ponadto między postępowaniem małżonków i rozkładem pożycia istnieje związek przyczynowy.

Jeśli potrzebujecie Państwo pomocy w postępowaniu rozwodowym, sprawach alimentacyjnych, sprawach o podział majątku wspólnie z Państwem przeprowadzimy wszystkie czynności formalne. Proszę pamiętać, że dotyczy to także pomocy w prowadzeniu spraw rozwodowych osobom, które na stałe przebywają poza granicami Polski. Zapraszamy do skorzystania z usług kancelarii adwokackiej.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.