Rzetelność, profesjonalizm i specjalistyczna obsługa prawna:

+48 605-085-913

Rozwód bez orzekania o winie

Rozwód bez orzekania o winie, zwany też rozwodem za porozumieniem stron zapewnia najszybszy i najmniej konfliktowy sposób przeprowadzenia procedury rozwodowej. Dzięki niemu postępowanie dowodowe ograniczone jest do absolutnego minimum, zaś wnioski stron dotyczą spraw jedynie absolutnie koniecznych.  

Co powinien zawierać pozew o rozwód bez orzekania o winie? Jaka jest różnica pomiędzy rozwodem bez orzekania o winie a rozwodem z takim orzeczeniem? Wszystkie te pytania znajdą swoją odpowiedź we wpisie, który właśnie czytasz.

Czym różni się procedura rozwodowa z orzekaniem o winie od procedury bez takiego orzeczenia?

Przede wszystkim podkreślić trzeba, że procedura rozwodowa bez orzekania o winie jest znacznie łatwiejsza i krótsza. Orzeczenie może zapaść nawet już na pierwszym posiedzeniu Sądu. Nie musi on bowiem przeprowadzać tak skomplikowanego postępowania dowodowego, jak w przypadku rozwodu z orzekaniem o winie.

Sąd bowiem przy procesie tego rodzaju nie analizuje zbyt głęboko przyczyn rozpadu małżeństwa. Jego zadaniem jest jedynie dokonanie oceny, czy pomiędzy małżonkami rzeczywiście nastąpił trwały i zupełny rozpad pożycia, jak również czy poprzez orzeczenie rozwodu na ustalonych warunkach nie ucierpi dobro wspólnych dzieci.

W związku z tym nie dokonuje on na przykład przesłuchania świadków, czy też nie rozpatruje dodatkowych wniosków o eksmisję współmałżonka ze wspólnie zajmowanego lokalu mieszkalnego, czy też o uregulowanie kontaktów z dzieckiem. Postępowanie takie jest też tańsze i zdecydowanie mniej stresujące zarówno dla stron, jak i ich małoletnich dzieci.

W jaki sposób można przeprowadzić rozwód bez orzekania o winie?

Sąd może orzec rozwiązanie związku małżeńskiego poprzez rozwód bez orzekania o winie, tylko na wspólny, zgodny wniosek obojga małżonków. Tym samym, zanim wniosą oni pozew, muszą uprzednio dojść do pełnego porozumienia we wszystkich ewentualnych kwestiach spornych. Dotyczy to zarówno spraw czysto osobistych pomiędzy nimi, związanych z byłym już pożyciem małżeńskim, jak i związanych z ich małoletnimi dziećmi.

Strony muszą bowiem reprezentować w Sądzie całkowicie tożsame stanowiska, co do najważniejszych wspólnych spraw i to przez cały proces. Jakiekolwiek odstępstwo od tej zasady może skutkować podjęciem przez Sąd pełnej procedury rozwodowej.

Aby została wszczęta procedura rozwodowa za porozumieniem stron, konieczne jest:

  • wytoczenie powództwa, a więc wniesienie pozwu,
  • wskazanie w nim, iż strony zgodnie wnoszą o orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie którejkolwiek z nich,
  • przedstawienie Sądowi porozumienia rodzicielskiego, tzw. rodzicielskiego planu wychowawczego. który obejmuje sposób wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Może ono tak że obejmować inne postanowienia, w szczególności odnośnie wysokości alimentów na rzecz dzieci. Jest ono przedstawiane Sądowi, który z reguły je uwzględnia, jeżeli jest zgodne z dobrem dzieci.

Musisz przy tym wiedzieć, że pomimo zgodnego stanowiska stron, nie unikniesz swojego przesłuchania w charakterze strony. Tego rodzaju dowód bowiem w sprawach o rozwód, ma charakter obligatoryjny. Oznacza to, że jego przeprowadzenie jest obowiązkowe. Nawet uznanie powództwa, czy też przyznanie okoliczności faktycznych przez stronę pozwaną, nie zwalnia Sądu z takiej konieczności.

Jaka jest różnica pomiędzy rozwodem bez orzekania o winie a rozwodem z takim orzeczeniem?

Najważniejszą różnicą pomiędzy rozwodem z orzekaniem o winie a bez orzekania o winie, jest sposób ukształtowania przez Sąd rodzinny obowiązku alimentacyjnego przysługującego od jednego z byłych współmałżonków na rzecz drugiego. Jego istotą jest dostarczanie uprawnionemu przez zobowiązanego środków utrzymania.

Jeśli Sąd odstępuje od orzekania w procesie rozwodowym o winie, wówczas każdy z byłych współmałżonków, który znajdzie się w stanie niedostatku, jest uprawniony do żądania od drugiego z nich świadczeń alimentacyjnych. Ich zakres wyznacza się w granicach odpowiadających usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.

Czy rozwód bez orzekania o winie jest tańszy od rozwodu z orzekaniem o winie? Podkreślenia wymaga fakt, że początkowa stała opłata sądowa w przypadku obydwu tych procedur ma taką samą wysokość, a więc 600 zł. W razie jednak orzeczenia rozwodu na zgodny wniosek stron bez orzekania o winie sąd zwraca stronie z urzędu połowę jej wartości, a więc 300 zł. Następuje to po uprawomocnieniu się wyroku.

Zapraszamy do kontaktu i skorzystania z naszych usług.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.