Rzetelność, profesjonalizm i specjalistyczna obsługa prawna:

+48 605-085-913

Kiedy sąd orzeka eksmisję współmałżonka ?

Adwokat rozwód Szczecin, Kancelaria Adwokacka rozwód Szczecin, Rozwody Szczecin, Rozwód Szczecin
Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka. Na zgodny wniosek stron sąd może w wyroku orzekającym rozwód orzec również o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków, jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego, o ile podział bądź jego przyznanie jednemu z małżonków są możliwe. Pojęcie tj. Eksmisja byłego małżonka ze wspólnego własnościowego mieszkania spółdzielczego zobrazował Sąd Najwyższy z dnia 27 listopada 1985 r. III CZP 62/85 Dopuszczalne jest żądanie eksmisji byłego małżonka ze wspólnego własnościowego mieszkania spółdzielczego, jeżeli ono swoim rażąco nagannym zachowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkanie ustanowione wyrokiem rozwodowym. Pojęcie tj. Postępowanie małżonka stanowiące zagrożenie dla spokoju i zdrowia drugiego małżonka lub dziecka jako przesłanka orzeczenia o korzystaniu z mieszkania w wyroku rozwodowym zobrazował Sąd Najwyższy z dnia 6 maja 1981 r. III CRN 69/81 Postępowanie małżonka, które stanowi zagrożenie dla spokoju i zdrowia pozostałego małżonka czy małoletniego dziecka może być uznane za rażąco naganne w rozumieniu art. 58 par. 2, zd. 2 KRO dopiero wtedy, kiedy obciąża go nie tylko postępowanie stanowiące zagrożenie dla spokoju i zdrowia wspomnianej osoby (wspomnianych osób) lecz także – przyczyna tego postępowania. Pojęcie tj. Konflikt między rozwiedzionymi małżonkami a przesłanki orzeczenia o korzystaniu z mieszkania stanowiącego wspólny dorobek zobrazował Sąd Najwyższy z dnia 5 października 1981 r. III CRN 190/81 Sam tylko konflikt między rozwiedzionymi małżonkami nie może być uznany za nieprzezwyciężalną obiektywną konieczność opuszczenia przez byłego małżonka swego mieszkania spółdzielczego i zrezygnowania z niego, ani też nie może być uznany za uzasadnioną prawnie przyczynę nieprzyznania drugiemu z rozwiedzionych małżonków prawa nawet do części domu mieszkalnego, stanowiącego ich dorobek. Jeśli potrzebujecie Państwo pomocy w postępowaniu rozwodowym, sprawach alimentacyjnych, sprawach o podział majątku wspólnie z Państwem przeprowadzimy wszystkie czynności formalne. Proszę pamiętać, że dotyczy to także pomocy w prowadzeniu spraw rozwodowych osobom, które na stałe przebywają poza granicami Polski. Zapraszamy do skorzystania z usług kancelarii adwokackiej.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.