Rzetelność, profesjonalizm i specjalistyczna obsługa prawna:

+48 605-085-913

Jakie są przesłanki orzeczenia rozwodu przez sąd ?

Adwokat rozwód Szczecin, Kancelaria Adwokacka rozwód Szczecin, Rozwody Szczecin, Rozwód Szczecin

Zgodnie z art. 56 § 1 k.r.o. do orzeczenia rozwodu może dojść jeżeli, między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Przesłanki orzeczenia rozwodu – zupełny rozkład pożycia oznacza zerwanie wszelkich więzi duchowych, fizycznych i materialnych, łączących małżonków. Pozew o rozwód może złożyć każdy z małżonków. Przy czym należy pamiętać, że rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.
Ponadto rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Kancelaria Adwokat Rozwód Szczecin, Rozwody Szczecin, Rozwód Szczecin

Kancelaria Adwokat Rozwód Szczecin, Rozwody Szczecin, Rozwód Szczecin

Zgodnie z orzeczeniem SA w Białymstoku (wyr. z 2.2.1995 r., I ACR 13/95, OSA 1997, Nr 4, poz. 22) „motywem zakazu rozwodu na żądanie małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia są względy natury społeczno-wychowawczej. Jednakże swoista kara nałożona na małżonka, który samowolnie zerwał pożycie małżeńskie lub lekceważył obowiązki rodzinne, nie może być ani bezwzględna, ani bezterminowa. Względy społeczno-wychowawcze nie mogą bowiem przemawiać za wieloletnim utrzymywaniem wyłącznie formalnych więzi małżeńskich, gdy małżeństwo faktycznie nie istnieje i nie ma żadnych szans na jego funkcjonowanie.”

Jeśli potrzebujecie Państwo pomocy w postępowaniu rozwodowym, sprawach alimentacyjnych, sprawach o podział majątku wspólnie z Państwem przeprowadzimy wszystkie czynności formalne. Proszę pamiętać, że dotyczy to także pomocy w prowadzeniu spraw rozwodowych osobom, które na stałe przebywają poza granicami Polski. Zapraszamy do skorzystania z usług kancelarii adwokackiej.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.