Rzetelność, profesjonalizm i specjalistyczna obsługa prawna:

+48 605-085-913

Wysokość opłaty sądowej przy rozwodzie ?

Adwokat rozwód Szczecin, Kancelaria Adwokacka rozwód Szczecin, Rozwody Szczecin, Rozwód Szczecin

Wysokość opłaty sądowej od poszczególnych czynności/pism określa ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. 2005, Nr 167, poz. 1398 z późn. zm.). Zgodnie z art. 26 ww. ustawy osoba wnosząca pozew o rozwód musi pamiętać o tym, aby uiścić na konto sądu opłatę w wysokości 600 zł. Uiszcza się ją poprzez naklejenie na pozew znaków opłaty sądowej lub wpłacając na rachunek bankowy właściwego Sądu Okręgowego.

Ważne jest to, iż opłata powinna być uiszczona przy wniesieniu do sądu pisma, tzn. do skierowanego do Sądu pozwu należy załączyć potwierdzenie dokonanej opłaty sądowej.

W przypadku orzeczenia rozwodu na zgodny wniosek stron, bez orzekania o winie, sąd zwróci połowę uiszczonej opłaty w wysokości 300 zł. Wówczas sąd nakaże także pozwanemu małżonkowi zwrot kwoty stanowiącej równowartość połowy opłaty (tj. 150 zł).
Rozwodzący się małżonkowie muszą mieć świadomość, że wystąpienie w trakcie postępowania rozwodowego z dodatkowymi żądaniami będzie skutkowało podniesieniem kosztów procesu (alimenty, podział majątku).

Jeśli potrzebujecie Państwo pomocy w postępowaniu rozwodowym, sprawach alimentacyjnych, sprawach o podział majątku wspólnie z Państwem przeprowadzimy wszystkie czynności formalne. Proszę pamiętać, że dotyczy to także pomocy w prowadzeniu spraw rozwodowych osobom, które na stałe przebywają poza granicami Polski. Zapraszamy do skorzystania z usług kancelarii adwokackiej.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.