Skontaktuj się z nami:

+48 605-085-913

Czy można żądać zmiany nazwiska po rozwodzie ?

Adwokat rozwód Szczecin, Kancelaria Adwokacka rozwód Szczecin, Rozwody Szczecin, Rozwód Szczecin

Małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa. Powyższą czynność należy dokonać poprzez złożenie oświadczenia przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego w terminie trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia sądu.
Przy czym, „Oświadczenie małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa musi być złożone osobiście przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego (wyrok Sądu Najwyższego – Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 marca 1996 r.,III ARN 78/95). Z powyższego wynika, że ustawodawca w art. 59 KRO zamieścił wymaganie, ażeby oświadczenie, o którym mowa zostało złożone „przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego”. Nie wystarczającym jest zatem złożenie określonego dokumentu „do” określonego organu.