Rzetelność, profesjonalizm i specjalistyczna obsługa prawna:

+48 605-085-913

Rozwód z orzeczeniem o winie

Rozwód z orzeczeniem o winie

Małżonek, który decyduje się na rozwód może żądać ustalenia przez Sąd, że drugi małżonek jest winny rozkładu pożycia. Ustalenie przez Sąd winy ma znaczenie nie tylko moralne, ale także rodzi określone skutki prawne dla obojga małżonków.

Wiele osób zastanawiających się nad formalnym zakończeniem związku małżeńskiego zadaje sobie pytanie, czy zdecydować się na wniesienie pozwu z orzekaniem o winie. Często nie zdają sobie sprawy, z jakimi konsekwencjami wiąże się wystąpienie z takim roszczeniem do sądu. Należy zastanowić się, czy zamiast starać się o papierowe stwierdzenie winy współmałżonka, nie lepiej jest zakończyć małżeństwo, które istnieje już tylko formalnie w szybszy sposób, bez wskazywania osoby ponoszącej odpowiedzialność za zaistniałą sytuację.

Jakie przyczyny rozwodu z orzeczeniem o winie

Najczęściej przyczynami rozwodów z orzeczeniem o winie bywają: zdrady współmałżonka, nadużywanie alkoholu, a także przemoc domowa. Może też tą przyczyną być skrajne zaniedbywanie potrzeb rodziny, np. przez męża, który pracuje i zarabia, jednak nie daje pieniędzy na utrzymanie dzieci, albo porzucenie rodziny (kiedy mąż czy żona udają się w siną dal, nie płacą na dzieci).

Jak się przygotować do rozwodu z orzeczeniem o winie

Jeśli ktoś chce, by sąd uznał, że to partner jest wyłącznie winny rozpadu małżeństwa, musi mieć na to dowody. Mogą to być zeznania świadków, którzy np. potwierdzą, że żona wyjechała na wczasy z kochankiem, a nie z koleżanką, jak zapewniała, albo opowiedzą, że widzieli, jak mąż bije żonę. Przy okazji warto przypomnieć, że świadek jest obowiązany mówić prawdę i za fałszywe zeznania czeka go kara. Dowodami mogą też być różnego typu dokumenty, np. rachunki za pobyty męża w izbie wytrzeźwień, obdukcje lekarskie, jeśli dochodziło do pobić, a także notatki z interwencji policyjnych. Coraz więcej osób przedstawia też jako dowody przechwycone SMS-y, maile, a także amatorskie nagrania wykonane np. telefonem komórkowym.

Dlaczego warto walczyć

Jeśli jedna osoba jest ewidentnie krzywdzona, może uzyskać rozwód z orzeczeniem o wyłącznej winie partnera. To otwiera drogę do ubiegania się o alimenty, choć oczywiście automatycznie ich nie gwarantuje. Taka osoba, jeśli po rozwodzie jej sytuacja materialna drastycznie się pogorszy, może się ubiegać o kwotę gwarantującą, że będzie żyć na dotychczasowej stopie, nawet jeśli i bez tych dodatkowych pieniędzy od byłego nie cierpiałaby niedostatku. I jeśli powtórnie nie wyjdzie za mąż (chodzi tu w ogromnej większości o kobiety) może te pieniądze dostawać do końca życia. Jeśli natomiast sąd np. orzeknie, że rozwód następuje z winy obu stron, można się ubiegać o alimenty tylko wówczas, kiedy po rozwodzie czekałaby nas prawdziwa bieda i te alimenty sąd przyznaje na 5 lat.

Jeśli potrzebujecie Państwo pomocy w postępowaniu rozwodowym, sprawach alimentacyjnych, sprawach o podział majątku wspólnie z Państwem przeprowadzimy wszystkie czynności formalne. Proszę pamiętać, że dotyczy to także pomocy w prowadzeniu spraw rozwodowych osobom, które na stałe przebywają poza granicami Polski. Zapraszamy do skorzystania z usług kancelarii adwokackiej.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.